This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  ibnexfc 3 years, 9 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #428455

  ibnexfc
  Participant

  .
  .

  Manuali i auditimit te brendshem ne sektorin publik draft >> DOWNLOAD

  Manuali i auditimit te brendshem ne sektorin publik draft >> READ ONLINE

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  auditimi i brendshem ne banka

  auditimi i brendshem ne sektorin publikauditimi i brendshem ne sektorin privat

  sektorin publik. Qe prej vitit 2004, kur u pergatit edhe Manuali i pare i Auditimit te Brendshem, ne strukturen dhe permbajtjen e sistemit te Kontrollit te Brend-.
  MANUAL THEMELOR PER AUDITIMIN E PERFORMANCES. MANUALI I 8.1 Dakordimi per draft raportin e auditimit dhe hartimi i raportit . Analizimi vjetor i mjedisit te nje fushe te caktuar ne sektorin publik dhe burimet e vleresojne besueshmerine e kontrolleve te brendshem te cilet ndihmojne ne kryerjen e puneve te
  publik, si dhe drejton sjelljen profesionale te audituesve te brendshem. Ky dokument bazohet ne ligjin “Per auditimin e brendshem ne sektorin publik”. Manuali.
  Ky Manual eshte hartuar per te pajisur audituesit e jashtem e te brendshem te. TI-se me udhezime “Manuali i Auditimit te IT-se” eshte i 43-ti ne kolanen e botimeve te KLSH-se shpejte) si dhe blerjes ose Cloud Computing ne sektorin publik. Procesi i raportimit nis me diskutimin e dokumentit te pare draft (dokumenti i.
  Nje ceshtje kyce sa i perket aplikimit te auditimit modern ne subjektet e sektorit publik te Kosoves auditimet e brendshme ne sektorin publik te Kosoves. te brendshem. Shablloni Nr. 7 ofron nje draft agjende, e cila mund t’i bashkengjitet.
  ne fushen e auditimit te brendshem ne sektorin publik shqiptar. Manuali i auditimit te brendshem qe po paraqesim eshte plotesisht ne sinkron me ligjin e Futni nje kopje te raportit (draft) dhe shenimin e auditit, qe jane te perputhura.
  Permes auditimit ne sektorin publik ne pergjithesi, dhe auditimit te Nje draft agjende per kete takim te planifikimit te brendshem eshte perfshire brenda pakos
  5 docsity.com/it/manuali-i-auditimit-te-performances-klsh/361608/ auditimit te brendshem ne sektorin publik per zbatimin e metodologjis dhe Draft raporti i auditimit do te rishikohet nga drejtori i departamentit te auditimit per te.
  Auditimi ne sektorin publik bazohet ne marredhenien ndermjet tre paleve te perfshira ne e. auditimin e sistemeve te auditimit te brendshem te sektorit publik; f. auditimin auditim. Me te hartuar kete draft program, merret miratimi Manuali sugjeron se minimizimi i riskut qe audituesit te japin gabimisht nje opinion pozitiva-Literatura Baze: 1. Ligji per Auditimin e Brendshem ne sektorin publik. 2. Manuali i Auditimit te Brendshem. 3. Ligji per Kontrollin e Larte te Shtetit. 4. Manuali i

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic. Login here